Clan Akatsuki

Lütfen, siteye Mozilla Firefox’dan giriniz!

imp-akatsukidota

Warcraft Tarihi 4


 
Zindan Tarihi
 

DEADMINES (Ölü Madenler)
SEVİYE: 15-20
YER: WESTFALL

Bir zamanlar insan topraklarındaki en büyük altın üretim merkezi olan Dead Mines, birinci savaş sırasında Horde’lar Stormwind şehrini yakıp yıktığında terk edilmiştir. Şimdilerde Defias Brotherhood (Defias Kardeşliği) burayı mesken tutmuş ve madenin karanlık tünellerini mabetleri haline getirmişlerdir. Söylentilere göre hırsızlar, akıllı goblinleri madenlerin derinliklerinde korkunç bir “şey” yapmaları için zorunlu olarak çalıştırmışlardır – ne olduğu ise halen bilinememektedir. Dead Mines’a uzanan yolun sessiz, sakin ve gösterişsiz Moonbrook kasabasından geçtiği rivayet edilir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


WAILING CAVERNS (Uğuldayan Mağaralar)
SEVİYE: 15-21
YER: THE BARRENS
Son zamanlarda Naralex adlı bir Night Elf Druid, Barrens’

ın ortasında bir yer altı mağara ağı şebekesi keşfetmiştir. Bu doğal mağaralar hava akımı oluştukça uzun ve kederli bir uğuldamaya benzeyen sesler çıkaran buhar çatlaklarıyla doludur. Naralex mağaranın yer altı pınarlarını Barrens’ı
n bereketliliğini ve canlılığını yenilemek için kullanabileceğini düşünmüştür. Fakat bunu yapmak için, masalsı Emerald Dream’in (Zümrüt Rüyası) enerjisini çekmesi gerekmektedir. Bir kez Rüya’ya bağlandığında, Druid’in imgeleri bir kabusa dönüşür. Kısa süre sonra Wailing Caverns değişmeye başlar – sular kirlenir ve bir zamanlar uysal olan yaratıklar saldırgan, ölümcül yırtıcılara dönüşürler. Naralex’in hala labirentin kalbinde bir yerlerde, Emerald Dream’in sınırları ardında kısılıp kalmış olduğu söylenir. Naralex’in eski öğrencileri bile ustalarının kabusları yüzünden bozulmuş, kötü ruhlu Druids of the Fang’lere (Diş’in Druidleri) dönüşmüşlerdir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


SHADOWFANG KEEP (Gölgediş Kalesi)
SEVİYE: 15-21
YER: SILVERPINE FOREST

Üçüncü Savaş sırasında, Kirin Tor’un büyücüleri Scourge’un Undead orduları ile savaşmıştır. Dalaran’

ın büyücüleri savaşta öldüğünde tekrar dirilmişler ve önceki güçlerini büyüyen Scourge’a katmışlardır. Gelişmelerinden hayal kırıklığına uğrayan Archmage Arugal (yoldaşlarının tavsiyelerine rağmen) Dalaran’ın azalan saflarını desteklemek için ekstra-boyutsal yaratıklar çağırmıştır. Arugal’ın çağırışı Azeroth dünyasına, aç Worgen’ları getirmiştir. Vahşi kurt-adamlar Scourge’ı katletmekle kalmamış aynı zamanda büyücülere de düşman olmuşlardır. Worgen’ler asil Baron Silverlaine’nin kalesini kuşatmışlardır. Pyrewood’un küçük bir mezrasında bulunan kale kısa sürede gölgeye teslim olmuş ve harabeye dönmüştür. Suçluluk duygusuyla deliren Arugal Worgen’ları çocukları olarak evlat edinerek, yeni adıyla “Shadowfang Keep”e çekilmiştir. Arugal’ı
n halen orada ikamet ettiği, koca hayvanı Fenrus tarafından korunduğu ve Baron Silverlaine’nin intikam peşinde olan hayaleti tarafından devamlı rahatsız edildiği söylenir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


BLACKFATHOM DEEPS (Karakulaç Derinlikleri)
SEVİYE: 20-27
YER: ASHENVALE

Ashenvale’deki Zoram Stand’in yukarısında bulunan Blackfathom Deeps, bir zamanlar Night Elf’lerin ay tanrıçası Elune’a adanmış muhteşem bir tapınaktır. Fakat Büyük Dalga, tapınağı yerle bir etmiş, Veiled Denizi’nin dalgaları altına gömmüştür. Daha sonra tapınak, gizemlerini keşfetmek üzere Naga ve Satyr ortaya çıkana, kadim gücü tarafından çekilene dek dokunulmadan kalmıştır. Efsanelere göre kadim yaratık Aku’mai tapınağın kalıntılarını kendine mesken tutmuştur. Başlangıçta var olan Eski Tanrılar’

ın en sevdiği evcil hayvanlarından biri olan Aku’mai o zamandan beri çevrede avlanmaktadır. Aku’mai’nin varlığının cezbettiği Twilight’s Hammer (Alacakaranlığın Çekici) olarak bilinen kült (tarikat), Eski Tanrılar’ı
n kötücül varoluşlarında yaşamak üzere buraya gelmişlerdir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


GNOMEREGAN
SEVİYE:24-33
YER: DUN MOROGH

Dun Morogh’da bulunan, Gnomeregan olarak bilinen teknolojik harika, nesiller boyunca Gnome’ların başkenti olmuştur. Yakın zamanda, mutant Trogg’lardan oluşan saldırgan bir ırk, büyük Gnome başkenti de dahil olmak üzere Dun Morogh’da bir çok bölgeyi istila etmiştir. İstilacı Trogg’ları yoketmek için ümitsizce bir girişimle, High Tinker Mekkatorque şehrin radyoaktif atık tanklarının acil havalandırma sisteminin çalıştırılmasını emretmiştir. Birçok Gnome havadaki bu kirlenmeye karşı sığınak aramışlar ve Trogg’ların ölmesini veya kaçmasını beklemişlerdir. Ne yazık ki Trogg’lar toksit saldırıdan rahatsız olsalar da, kuşatmaları azalmaksızın devam etmiştir. Zararlı sızıntılardan kurtulabilen Gnome’lar, yakındaki Cüce şehri Ironforge’a kaçmak ve sığınmak zorunda kalmışlardır. Burada High Tinker Mekkatorque sevgili şehrini geri almak için cesur kişilerden yardım sağlamaya çalışmıştır. Mekkatorque’un bir zamanlar güvenilir danışmanı olan Mekgineer Thermaplug’

ı
n kendi insanlarına ihanet ederek istilanın olmasına izin verdiği söylenmektedir. Şu anda akli dengesi paramparça olan Thermaplug, Gnomeregan şehrinin tekno-efendisi gibi davranarak kara planlarını devam ettirmektedir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


RAZORFEN KRAUL
SEVİYE: 25-35
YER: THE BARRENS

10000 yıl önce, Kadimlerin Savaşı sırasında yarı-tanrı, büyük Agamaggan Burning Legion’la savaşmak üzere öne çıkmıştır. Devasa yabandomuzu savaşta düşmüş olmasına rağmen, eylemleri Azeroth’u bir harabeye dönmekten kurtarmıştır. Zaman içinde, kanının döküldüğü alanlarda, yeryüzünden devasa dikenli asmalar filizlenmiştir. Bu büyük tanrının çocukları olduğuna inanılan Quillboar’lar, bu bölgeleri mesken tutmak için gelmiş ve buraları kutsal saymıştır. Bu diken-kolonilerinin kalbi Razorfen olarak bilinir. Razorfen Kraul’un büyük alanı, yaşlı kocakarı Charlga Razorflank tarafından fethedilmiştir. Onun yönetimi altında şamanistik Quillboar’lar, rakip kabilelere ve Horde köylerine saldırmışlardır. Bazı spekülasyonlara göre Charlga, Scourge ajanları ile görüşmekte ve bazı gizli nedenlerden dolayı saflarına Undead katmaktadır.
- 10 OYUNCU SINIRI -


THE SCARLET MONASTERY (Kızıl Manastır)
SEVİYE: 30-40
YER: TIRISFAL GLADES

Bir zamanlar Lordaeron rahipliğinin gururlu bir tabyası olan manastır, bir öğrenme ve aydınlanma merkeziydi. Üçüncü savaş sırasında Undead Scourge’

ı
n yükselişi ile birlikte manastır, fanatik Scarlet Crusade’lerin (Kızıl Haçlılar) bir kalesine dönüştürülmüştür. Haçlılar, Alliance veya onlara bağlı herhangi bir insan olmayan ırka karşı toleranssızdırlar. Tüm yabancıların potansiyel Undead hastalığı taşıyıcıları olduğuna ve yok edilmeleri gerektiğine inanırlar. Raporlar, manastıra giren maceracıların, Scarlet kumandanı Mograine ile (fanatik olarak kendini adamış büyük bir garnizon savaşçıyı yöneten) mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtmektedir. Fakat manastırın gerçek efendisi, kendi adına savaşması için ölen askerleri dirilten dehşetengiz rahibe High Inquisitor Whitemane’dir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


RAZORFEN DOWNS
SEVİYE: 35-40
YER: THE BARRENS

Razorfen Kraul gibi, aynı büyük asmalardan meydana gelen Razorfen Downs, Quilboar ırkının geleneksel başkentidir. Dikenlerle yayılan labirent, yüksek rahip Death’s Head (ölümün eli) kabilesi de olmak üzere gerçek ve sadık Quillboar ordusuna ev sahipliği yapmaktadır. Fakat son zamanlarda, kaba mağaranın üzerinde bir gölge hayal gibi belirmiştir. Lich “Amnennar the Coldbringer” yönetimindeki Undead Scourge ajanları, Quillboar ırkının kontrolünü ellerine almış ve dikenli labirenti Undead gücünün bir tabyasına çevirmişlerdir. Şimdi ise Quillboar ırkı, Amnennar Barrens’da hakimiyetini yaymadan sevgili şehirlerini geri almak için ümitsiz bir savaş vermektedir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


ULDAMAN
SEVİYE: 35-45
YER: THE BADLANDS

Uldaman dünyanın yaradılışından beri yeryüzünün derinliklerine gömülü kadim bir Titan mahzenidir. Cüce kazıcıları yakın zamanda bu unutulmuş şehrin derinliklerine işlemişler ve Titan’ların ilk kusurlu yaratımlarını ortaya çıkarmışlardır: Trogg’lar. Efsaneler Titanların Trogg’ları taştan yarattığını söyler. Deneylerini başarısız olarak addettiklerinde Titan’lar, Togg’ları bir yere kilitlemişler ve tekrar denemişlerdir. Bu deneyin sonucunda da Cüce’ler ortaya çıkmıştır. Cüce’lerin yaratılmasının sırları, kadim şehrin derinliklerinde yatan büyük Titan kalıntıları olan, masalsı Norgannon Disklerine kaydedilmiştir. Yakın zamanda Dark Iron (kara demir) Cüce’leri öfkeli efendileri Ragnaros için diskleri ele geçirmek amacıyla Uldaman’a bir dizi akın düzenlemiştir. Fakat şehir, davetsiz misafirleri buldukları anda ezen, yaşayan dev taş yapılarla korunmaktadır. Diskler ise Archadeas adında büyük bir Stonekeeper (taş koruyucu) tarafından korunmaktadır. Bazı söylentile göre, Cüce’lerin taş derili ataları Earthen halen şehrin derinliklerinde gizli kuytularda yaşamaktadır.
- 10 OYUNCU SINIRI -


MARAUDON
SEVİYE: 40-49
YER: DESOLACE

Vahşi centaur Maraudine tarafından korunan Maraudon, Desolace bölgesindeki en kutsal yerlerden biridir. Büyük tapınak/mağara, yarı-tanrı Cenarius’un iki ölümsüz oğullarından biri olan Zaetar’

ın defnedildiği yerdir. Efsanelere göre Zaetar ve yeryüzünün elemental prensesi Theradras centaur ırkının ebeveynleridir. Çıkışlarının ardından barbar centaurların babalarına ihanet ettiği ve Zaetar’ı öldürdüğü söylenir. Bir diğer inanca göre Theadas kederi ile birlikte, Zaetar’ın ruhunu dolambaçlı mağarada hapsetmiş ve enerjisini de birtakım kötücül amaçlar için kullanmıştır. Yer altı tünelleri, Theradas’ı
n kendi elemental yaratıklarının yanısıra Centaur Khan’ların teklikeli ve saldırgan hayaletleri ile doludur.
- 10 OYUNCU SINIRI -

THE SUNKEN TEMPLE (Batık Tapınak)
SEVİYE: 44-50
YER: SWAMP OF SORROWS (Keder Bataklıkları)

Bin yıldan fazla bir süre önce güçlü Gurubashi İmparatorluğu büyük bir iç savaş yüzünden yıkılmanın eşiğine gelmiştir. Atal’ai olarak bilinen bir grup önemli Troll rahibi, “Hakkar the Soulflayer” adlı kadim bir kan tanrısını geri getirmek için girişimde bulunmuşlardır. Rahipler yenilmiş ve tamamen sürgün edilmiş olmalarına rağmen, büyük troll imparatorluğu bunu kendi üzerine almıştır. Sürgün edilen rahipler kuzeye, Swamp of Sorrows’a kadar kaçmıştır. Orada, Hakkarı’ın bu yeni fiziksel dünyaya gelişi için gerekli hazırlıkları yapmak üzere, adına büyük bir tapınak inşa etmişlerdir. Büyük ejderhalar Aspect ve Ysera, Atal’ai’lerin planını öğrenmişler ve tapınağı bataklığın altına gömmüşlerdir. O günden beri tapınağın batık harabeler, içeri girmek veya dışarı çıkmak isteyenleri engelleyen yeşil ejderhalar tarafından korunmaktadır. Fakat fanatik Atal’ai’lerin Ysera’nın öfkesinden kurtulduğu ve kendilerini yeniden Hakkar’
ı
n kara hizmetlerine adadığına inanılır.
- 10 OYUNCU SINIRI -

BLACKROCK DEPTHS (Karakaya Derinlikleri)
SEVİYE: 49-56
YER: SEARING GORGE VE BURNING STEPPES ARASINDA

Bir zamanlar Dark Iron Cüce’lerinin başkenti olan, volkanik labrirentlerden oluşan bu şehir, artık Ateşlordu Ragnaros’un krallığını yapmaktadır. Ragnaros taştan yaşam yaratmanın sırlarını bulmuş ve tüm Blackrock Dağını ele geçirmek üzere golemlerden durdurulamaz bir ordu yaratmayı planlamaktadır. Nefarian ve yaratıklarını yenmek arzusuyla takıntılı olan Ragnaros nihai zaferine ulaşmak için her yolu deneyecektir.
- 10 OYUNCU SINIRI -

BLACKROCK SPIRE (Karakaya Kulesi)
SEVİYE: 53-60
YER: SEARING GORGE VE BURNING STEPPES ARASINDA

Blackrock Dağının ateşli kızgın derinliklerinde oyulan bu büyük kale, Franclorn Forgewright adlı cüce taş üstadı tarafından dizayn edilmiştir. Dark Iron’
ın gücünün sembolize edilmesi amacıyla kurulan bu kale, kötü Cüce’lere yüzyıllar boyunca ev sahipliği yapmıştır. Fakat ejderha Deathwing’in kurnaz oğlu Nefarian’ın bu büyük kale için başka planları vardır. O ve ejderha yaratıkları Spire’ı
n (kulenin ucunun) kontrolünü ele geçirmişler ve cücelerle dağın derinliklerindeki arazileri için savaşmışlardır. Cüce’lerin büyük ateş elementali Ragnaros tarafından yönetildiğini farkeden Nefarian, tüm düşmanlarını altetmek ve Blackrock dağını tamamen ele geçirmek için and içmiştir.
- 15 OYUNCU SINIRI -

STRATHOME
SEVİYE: 55-60
YER: EASTERN PLAGUELANDS
Bir zamanlar kuzey Lordaeron’un mücevheri olan Stratholme Prens Arthas’
ın, öğretmeni Uther Lightbringer’a ihanet ettiği ve kendi insanlarından yüzlercesini korkunç undeath vebasına bulaştığına inandığı için katlettiği yerdir. Bu olayı Arthas’ı
n düşüşü ve Lich Kralına teslim oluşu takip etmektedir. Şimdilerde bu yıkık şehir, güçlü lich Kel’thuzad tarafından yönetilen undead Scourge’a ev sahipliği yapmaktadır. Büyük Haçlı Dathrohan tarafından yönetilen Kızıl Haçlı’lara bağlı bir grup da yıklımış şehrin içinde yaşamaktadır. Bu iki taraf arasında sürekli ve vahşi bir savaş vardır. Stratholme’a girecek kadar cesur (veya ahmak) maceracılar iki tarla da karşı karşıya kalacaktır. Söylentilere göre şehir üç büyük gözetleme kulesinin yanısıra güçlü ölü dirilticiler, hayaletler ve yaratıklar tarafından korunmaktadır. Aynı zamanda raporlar, Scourge alanına girecek kadar cüretli herhangi birine gazabını salan, kötü niyetli bir kara şövalyeden bahsetmektedir.
- 10 OYUNCU SINIRI -

DIRE MAUL (Dehşetli Çekiç)
SEVİYE: 56-60
YER: FERALAS

12000 yıl önce Night Elf sihirbazlarından oluşan gizli bir tarikat tarafından inşa edilen kadim Elde’Thalas şehri, Kraliçe Azshara’nın en kutsal sırlarını korumak için kurulmuştur. Büyük Dalga tarafından harap edilmesine rağmen muhteşem şehrin büyük bir kısmı halen “Dire Maul” olarak ayakta durmaktadır. Harabelerin üç bölgesi de zaman içinde – özellikle hayaletleri, kötü Satyr’leri ve kuvvetli Ogre’leri - her türlü yaratığı görüp geçirmiştir. Yalnız en cesur maceracılar bu yıkık şehre girebilmekte ve eski mahzenlerdeki kadim kötülüklerle yüzleşebilmektedir.
- 5 OYUNCU SINIRI -

SCHOLOMANCE
SEVİYE: 56-60
YER: WESTERN PLAGUELANDS
Scholomance, Caer Dorrow harebelerinin altında yatan bir dizi kriptadan (mezar) oluşmaktadır. Bir zamanlar asil Barov ailesine ait olan Caer Darrow, İkinci Savaş’ı müteakip harabeye dönüşmüştür. Büyücü Kel’thuzad Lanetliler Tarikatına asker alırken, Lich Kralına karşı hizmetlerine karşılık ölümsüzlük sözü vermiştir. Barov ailesi Kel’thuzad’
ı
n karizmatik etkisine kapılmış, kaleyi ve kriptaları Scourge’a bağışlamıştır. Daha sonra tarikat Barov’ları öldürmüş ve kadim kriptaları Scholomance olarak bilinen necromancy okuluna dönüştürmüştür. Kel’thuzad artık kriptalarda yaşamasa da kendilerini adamış tarikat elemanları ve öğretmenler halen buradadır. Güçlü lich Ras Frostwhisper alanı yönetmekte ve Scourge adına korumaktadır. Aynı zamanda ölümlü, ölü diriltici Darkmaster Gandling okulun sinsi müdürü olarak görev yapmaktadır.
- 10 OYUNCU SINIRI - 


RAGEFIRE CHASM (Gazapateşi Kanyonu)
SEVİYE: 13-15
YER: ORGRIMMAR

Ragefire Chasm Ork’ların yeni başkentinin altındaki volkanik bir mağaralar şebekesinden oluşur. Son zamanlarda kanyonun ateşli derinliklerine, Shadow Council’e (gölge konseyi) bağlı bir tarikatin ikamet ettiği söylenmektedir. Bu tarikat Burning Blade (yanan bıçak) olarak bilinmekte ve Durotar’
ın özerkliğini tehdit etmektedir. Bir çok kişi Ork savaş şefi Thrall’ı
n bu tarikatten haberdar olduğunu fakat Burning Blade’in kendisini Shadow Council’e g..ürebileceği düşüncesiyle yok etmediğini söylemektedir. Her iki şekilde de Ragefire Chasm’dan yayılan karanlık güçler, Ork’ların uğruna savaştığı herşeyi bozabilmektedir.
- 10 OYUNCU SINIRI -


THE STOCKADES (Barikatlar)
SEVİYE: 23-26
YER: STORMWIND

Stockades, Stormwind şehrinin kanal bölgesinin altında gizlenen yüksek güvenlikli bir hapisane kompleksidir. Warden Thelwater yönetimindeki Stockades dolandırıcılardan, politik asilere, katillere ve kıtadaki en tehlikeli suçlulara kadar bir çok mahkum barındırmıştır. Son zamanlarda bir mahkum tarafından çıkarılan isyan, Stokades içinde karmaşa yaratmış ve gardiyanların kaçması ile birlikte mahkumların içeride serbestçe dolaşabilmesine imkan tanımıştır. Warden Thelwater bölgeden kaçmayı başarmış, şu anda ise hapisanedeki isyanın başı olan kurnaz mahkum Bazil Thredd’in öldürülmesi için, heyecan arayan maceracılar kiralamaktadır.
- 10 OYUNCU SINIRI -


ZULFARRAK
SEVİYE: 43-47
YER: TANARIS DESERT
Güneşin kavurduğu bu şehir, acımasızlıkları ve kara mistisizmleriye bilinen Sandfury (kumöfkesi) Toll’lerinin evidir. Troll efsaneleri, en güçlü düşmanlara dahi korku ve acizlik aşılayan Sul'thraze the Lasher adlı güçlü bir kılıçdan baheseder. Uzun zaman önce silah iki parçaya bölünmüştür. Söylentiler ise iki parçanın da Zul'Farrak’

ı
n duvarlarının içinde bulunduğunu rivayet eder. Aynı zamanda raporlar Gadgetzan’dan kaçan bir grup paralı askerin de şehrin içinde kapalı kaldığını bildirmektedir. Yazgıları henüz bilinememektedir.Fakat belki de en rahatsız edici söylentilerden biri, kendisini uyandıracak kadar aptal bir maceracıya hesapsız bir yıkım getirecek olan, kadim bir yaratığın şehrin kalbindeki kutsal bir havuzda uyuduğudur.
- 10 OYUNCU SINIRI -
 

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 23 ziyaretçi (366 klik) kişi burdaydı!
Akatsuki-Clan impEXlord Copyright©


Naruto Soundtrack- Sadness And Sorrow (full Version)
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=